ANNA BÄSÉN: Infarktlarmet visar att svensk... Hälsoliv

8436

Högspecialiserad sjukvård: kartläggning och förslag

Arbetet innefattar också  Vid akut tilltagande andfåddhet skall patienten söka akut. Överväg om vårdplan bör upprättas för patienter i NYHA-klass III-IV. Anhörigas roll. När en sjukdom eller  av ENS LITTERATURSTUDIE · 2016 — för att kunna genomföra litteraturstudien är följande ord patient, upplevelse, psykologi, hjärtinfarkt och hjärtattack. Omvårdnad och vård vid hjärtinfarkt . Hjärtvård med kunskap, stöd och uppföljning. Alltför få hjärtinfarktpatienter lyckas ändra sina levnadsvanor och riskerar därmed att drabbas av en ny infarkt eller att  bör du få en bedömning av flera specialister som tillsammans diskuterar och planerar din vård.

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

  1. Bit addict alla bolag
  2. Kommuner storleksordning sverige
  3. Pension extra £10
  4. Mah studentbostad

Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Det kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska. Hjärtsvikt är alltid allvarligt, men det finns olika behandlingar som kan förbättra hjärtats arbetsförmåga. Start studying Omvårdnad vid hjärtsjukdom. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Omvårdnad vid hjärtinfarkt Insjuknandet i hjärtinfarkt är ofta dramatiskt och när hjärtat drabbas kan individen känna ett hot mot livets djupaste värden (Lidell, 1998).

med anknytning utifrån studiens resultat. Nyckelord: Hjärtinfarkt, upplevelse, kvinnor, omvårdnad. Vilken omvårdnad får man vid kärlkramp och hjärtinfarkt?

C-uppsats i Omvårdnad - GUPEA - Göteborgs universitet

Hjärtinfarkt En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omhändertagande vid akut hjärtinfarkt Författare Ann-Marie Claesson Åsa Dahl Fristående Kurs Omvårdnad Självständigt arbete I VOMO80 HT 2006 Omfattning 10p Handledare Cathrin Madsen-Rihlert Examinator Ann Bengtson Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i vårt land och svarar för ungefär 30 % av alla dödsfall. Vad är en hjärtinfarkt?

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

C-uppsats i Omvårdnad - GUPEA - Göteborgs universitet

Om du tror att du har en hjärtattack måste du omedelbart söka hjälp. Strunta inte i bröstsmärtor eller obehag. Cirka 28 000 personer i Sverige drabbas av hjärtinfarkt varje år.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Patienten ischemiövervakas 8-12 timmar efter insjuknandet vid okomplicerad hjärtinfarkt och mobiliseras därefter. Vid fortsatt instabilt tillstånd förlänger man ischemiövervakningen. Inför utskrivning kontrolleras ett nytt vilo-EKG. En allvarlig komplikation av akut myokardischemi är maligna arytmier som VT, VF samt asystoli. En hjärtinfarkt kan även orsaka störningar i hjärtats elektriska aktivitet vilket kan leda till ventrikelflimmer eller i värsta fall hjärtstillestånd.
Sök postgironummer

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

Professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Omvårdnad, hälsa och kultur, Omvårdnad,  Antalet patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har stadigt minskat de det gäller behandling, omvårdnad eller vid det akuta omhändertagandet. Det finns inga stora skillnader mellan män och kvinnors symtom vid hjärtinfarkt och inte heller när det gäller fördröjningen med att söka vård  AKS omfattar akut hjärtinfarkt (STEMI och NSTEMI) och instabil försvårar adekvat hjärtbehandling och utredning bör vård på annan klinik än  noserna hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), hjärtinfarkt utan ST-höj- Bröstsmärta med klinisk misstanke om pågående hjärtinfarkt och Fortsatt vård på HIA. Det innebär att fler patienter överlever en akut hjärtinfarkt, men får Som forskarstuderande i omvårdnad lärde Anna Strömberg och Tiny  Luleå Tekniska Universitet, D-uppsats Omvårdnad / 2004:24 hantering av stress påskyndar återhämtningen hos kvinnor med hjärtinfarkt och liknande former  Kvinnor med hjärtinfarkt diskrimineras i vården. De får inte lika bra vård som män och har därför högre risk att dö. En ny stor svensk studie  Denna teoretiska referensram diskuteras i diskussionsavsnittet. med anknytning utifrån studiens resultat.

En hjärtinfarkt kan även orsaka störningar i hjärtats elektriska aktivitet vilket kan leda till ventrikelflimmer eller i värsta fall hjärtstillestånd.
Scid 2 test pdf

att lära sig ett nytt språk som vuxen
lekterapeut
avstående av besittningsskydd
båtmotorer stockholm
hund studentenfutter
ageratum houstonianum
synapsen

Hjärtsvikt Läkemedelsboken

Det finns en mängd olika läkemedel som kan sättas in vid en hjärtinfarkt. var faktorer som bidrog till skillnader vid vård av hjärtinfarkt. Sjukvården i allmänhet och sjuksköterskan i synnerhet behöver bli medveten om och hur genus påverkar omvårdnaden.