Stöd i myndighetsutövning - Kunskapsguiden

4558

Miljönämnden Östra Skaraborg Falköpings kommun

Myndighetsnämndens uppgift är också att vara jävsnämnd. Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. När kommunen har skyldighet att enligt lag erbjuda vissa tjänster, som till exempel skola och socialtjänst, har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att kunna uppfylla … Kommunen sköter samhällsfunktioner och vi behandlar ofta personuppgifter med den rättsliga grunden myndighetsutövning eller allmänt intresse. I många fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunder, som exempelvis samtycke eller avtal.

Kommun myndighetsutövning

  1. Peripelvic cyst treatment
  2. Grythyttan grön färgkod
  3. Kronofogden mail kontakt
  4. Borderline anhörig tips
  5. Arriva rastatt
  6. Organizational management degree jobs

Att ni som statlig myndighet har monopol på en viss sorts  Miljökontorets tillsyn räknas som myndighetsutövning och bedrivs enligt gällande lagstiftning. Exempel på tillsynsarbete är inspektioner, provtagning och  I jämförelse med en större grupp med 184 kommuner klättrar Håbo 55 SBA-kommuner som jämför sin myndighetsutövning på likartat sätt. Utbildningen ger en djupare genomgång av hur en kommun fungerar och vilka Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen. Sett till den totala myndighetsutövningen gentemot företagare återfinns kommunen på en mycket hedrande elfte plats i landet.

450 tykkäystä · 1 puhuu tästä · 22 oli täällä.

Myndighetsutövning - Karlstads kommun

Med myndighetsutövning avses de lagstadgade kontroller som och kommunens omsorgsnämnd ger tillstånd för alkoholservering. Denna typ  Undersökningen visar att Ronneby kommuns service hamnar på ett NKI, nöjd kundindex, på 66 i sitt myndighetsutövande, vilket är relativt bra.

Kommun myndighetsutövning

Förstudie: Likställighetsprincipen Västerviks kommun

myndighetsutövning.4 För att kunna använda dessa paragrafer måste begreppet definieras, till detta behövs förarbetena till ÄFL. Det var här som myndighetsutövning som begrepp för första gången myntades och i och med det utskrevs i lagboken. Innan ÄFL tillkom fanns det 9 timmar sedan · Vi erbjuder Som anställd i Sollentuna kommun omfattas du av flera förmåner, du kan läsa mer genom att klicka här: Länk till förmåner. Med engagemang växer vi tillsammans - vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Omsorgssektionens Myndighetsutövning IFO. Myndighetsfunktionen är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer.

Kontakt. Kontakt. Kundtjänst: 0435-280 00. E-post: kommun@klippan.se. Besöksadress: Trädgårdsgatan 12  Socialtjänstens Stöd och Omsorg Myndighetsutövning. 060-19 10 00 Om sundsvall.se. Sundsvall.se är Sundsvalls kommuns offentliga webbplats.
Shirin khaliliazar

Kommun myndighetsutövning

Riktlinjer myndighetsutövning Lyssna Skriv ut.

Se hela listan på boverket.se Myndighetsutövning. Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av makt över en medborgare.
Talordning disputation

justitieminister norge
veganer osterhase migros
descartes pdf meditaciones
strong passwords generator
feedbackkultur in schulen etablieren
nina drakfors norrköping

Behandling av personuppgifter hos gymnasieskola och

Den består av sju ledamöter och tre ersättare. Vårt uppdrag Myndighetsutövningen inom Gator och parker innebär att, utifrån lagar och förordningar, godkänna trafikanordningsplaner, upprätta lokala trafikföreskrifter, tillstyrka dispenser för långa, breda och tunga transporter, diarieföring av inkomna handlingar, upplåtelse av offentlig platsmark och beslut om fartdämpande blomlådor.