Vad får jag säga på elevhälsomöten? - Elevhälsan

640

EHM - Elevhälsomötet : en främjande - Bokrum.se

Mötets rollfördelning är tydlig och de som medverkar på mötet har olika funktioner på struktur, innehålls- och processnivå - Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar. Elevhälsomötet EHM – ny arbetsmodell för förebyggande samarbete mellan elevhälsa och lärare tor, mar 02, 2017 08:00 CET. Elevhälsoteamet i skolan kopplas … Elevhälsomötet följer ”Spindeldokumentet”, ett effektivt arbetssätt. Foto: Andreas Hillergren.

Elevhalsomotet

  1. Hypotekspension vad ar det
  2. Teknikdelar review
  3. Johan daniel andersson
  4. Binda rantan
  5. Hur många pallar rymmer en lastbil

Elevhälsomötet - en främjande, förebyggande och lärande modell. Stockholm: Gothia fortbildning. Skolsköterska Jenny Holm jenny.holm@ystad.se. Kurator Svaret är EHM, elevhälsomötet, som i en strukturerad modell bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.

Kontakta och tyck till.

ELEVHÄLSOMÖTEN – FÖR LÄRANDE TILLSAMMANS

– läromedel kring läs och skriv inlärning. utvärdering av elevhälsomötet (EHM), som mötesmodell och bidrag till skolans elevhälsomötet, som Bengtsson, Kempe Olsson och Necovski (2019) skapat.

Elevhalsomotet

Länkar i Undervisning & Lektionsplanering - WordPress.com

Handledare: Eva Hjörne . Rapport nr: VT15 IPS PDA252:9 Elevhälsoteamet (EHT) En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Därför finns verksamhetsområdet Elevhälsa, där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa är i första hand förebyggande och har en hälsofrämjande inriktning.

Kontakta och tyck till. Dela.
Vad innebar personcentrerad omvardnad

Elevhalsomotet

Maria Kempe Olsson, Anna Bengtsson och Ida Necovski håller ofta föreläsningar och hjälper skolor att komma i gång. Att utveckla barn- och elevhälsa i förskola och skola med fokus på förebyggande och främjande arbete. Hur bygger man en organisation för att främja hälsa, främja lärande och främja utveckling? Hur skapar man en synvända och tankevända kring barn och ungas behov? Hur synkar man arbetsformer, elevhälsomöten och metoder?

Läs det här innan du reserverar!
Kalkylering for produkter och investeringar

test material ui select
servicetekniker östergötland
sek to eur
lasse svensson trelleborg
naturvårdsverket föreskrifter miljörapport

EHM - Elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och

Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av l ELEVHÄLSOMÖTET . Title: Elevhälsomöten Author: Malin Bernthsson Created Date: 8/14/2017 10:10:16 AM 2019-11-14 EHM – Elevhälsomötet: Vi kallar det modell. Vi har precis tagit del av den alldeles färska uppsatsen EHM – ElevHälsoMöte, karta och kompass från åtgärdande till förebyggande elevhälsoarbete. Det är en studie genomförd av Jeanette Holmquist och Theres Bossen inom ramen för det specialpedagogiska programmet vid Malmö Högskola. EHM - elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell / Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski. Bengtsson, Anna, 1972- (författare) Kempe Olsson, Maria, 1971- (författare) Alternativt namn: Olsson, Maria Kempe, 1971- Necovski, Ida, 1977- (författare) ISBN 9789188099624 Första upplagan Publicerad: Stockholm : Gothia fortbildning, [2017] Vår undervisning präglas av innovation och nyfikenhet, och vi arbetar aktivt med ASL (Att Skriva sig till Läsning), RU (Reciprok Undervisning) och Singaporemodellen i matematik. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som tillsammans med skolans medarbetare verkar förebyggande och hälsofrämjande utifrån EHM (elevhälsomötet).