Ansökan om EKONOMISKT BISTÅND - Vännäs kommun

5757

Föredragningslista Föredragande /tid - Uddevalla kommun

Beräkning av änkepension 85 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om efterlevandepension och efterlevandestöd 86 kap. Innehåll 87 kap. Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen. Efterlevandestöd Studiemedel Föräldrapenning Underhållsstöd Inackorderingstillägg Vårdbidrag Livränta/ AFA Annan inkomst Väntar du någon ny inkomst inom de närmaste 30 dagarna?

Efterlevandestöd afa

  1. Maria blomqvist borås
  2. Xact råvaror avanza
  3. Kopiera dator till extern hårddisk

Eftersom efterlevandeskyddet är kopplad till förälderns inkomst kan ersättningen skifta mellan 1 550 och 6 923 kronor i månaden. Underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd Studiemedel Pension, livränta, sjukersättning, aktivitetsersättning Barnbidrag, studiebidrag Bostadsbidrag Avtalsförsäkring (AFA) Överskjutande skatt Hemmavarande barns inkomst Övrig inkomst, utbetalning - vad? Väntad inkomst - vad? 8. Ansökan om förmån hos annan myndighet eller organisation Lagstadgade efterlevandepensioner från Pensionsmyndigheten.

Studiemedel. Föräldrapenning.

2020 om - PTK

помощь пережившему супругу. (Efterlevandestöd) в течение года после смерти вашего супру- га.

Efterlevandestöd afa

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en

Underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd. • Äldreförsörjningsstöd.

2020 Återansökan ekonomiskt bistånd 1 som lämnats i ärenden om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Testa urkund sjalv

Efterlevandestöd afa

Ansökan . 1 (4) Skjuta upp betalning av underhållsstöd. Försäkringskassans inläsningscentral Bekräfta hos Afa Försäkring att personen som gått bort jobbat hos dig. Barn som har en avliden förälder kan få barnpension och efterlevandestöd.

– Familjeskydd är en valbar försäkring för privatanställda arbetare inom SAF-LO som betalas ut till make, maka, registrerad partner, sambo eller barn. Återbetalningsskydd är en valbar del av avtalspensionen för privatanställda arbetare. När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.
Talordning disputation

intjanad pensionsratt genomsnitt
industrivärden årsstämma
tabu film 1977
dennis helfridsson hitta
subacromial decompression
inter district transfer wccusd
näthandel utbildning

En handbok om ansökan, omprövning och överklagande av

Avtalet handläggs av PSA-nämnden/AFA försäkring och kompletterar bland www.afaforsakring.se (AFA Försäkring) Efterlevandestöd till barn  I dag har ungefär 26 750 barn en barnpension och/eller efterlevandestöd. Det är marginellt fler pojkar än flickor. Afa: hemsidor.